Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor - află mai multe.

Termeni și condiții


I. Descrierea termenilor

Pe parcursul prezentului regulament de utilizare, termenul "website" sau "Dionis" se referă la website-ul existent la adresa http://dionis.info iar termenul "utilizator" este folosit pentru toate persoanele fizice și / sau juridice care accesează acest website, indiferent de motivul pentru care o fac.II. Acceptarea termenilor și condițiilor

Serviciile Dionis sunt furnizate numai persoanelor care sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile expuse în prezentul regulament.

Serviciile Dionis sunt furnizate de un administrator care are și calitatea de proprietar al website-ului.

Termenii și condițiile acestor servicii pot fi schimbați în orice moment de către administrator, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Termenii și condițiile în vigoare sunt cei afișați pe website-ul Dionis. În cazul în care nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare, utilizatorul trebuie să înceteze imediat folosirea serviciilor oferite prin Dionis.

Administratorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația în vigoare. De asemenea, administratorul își rezervă și dreptul de a îndepărta informațiile abuzive sau ilegale publicate pe website de către utilizatori.III. Descrierea serviciilor

Dionis oferă utilizatorilor servicii online, printre acestea numărându-se accesul la o comunitate online în cadrul căreia utilizatorii pot căuta, vota, comenta și recomanda cărți scrise în limba română. Toate serviciile oferite prin intermediul website-ului sunt subiectul acestui acord de utilizare. Website-ul și serviciile pot conține și publicitate sub toate formele posibile și legale (bannere, casete, pagini de prezentare, inserturi publicitare în buletine electronice etc), deoarece publicitatea este necesară website-ului pentru finanțarea serviciilor gratuite.

Dionis nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt inexacte, furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din orice motive. Ca utilizator, vei folosi informațiile furnizate de Dionis pe propria ta răspundere.IV. Obligații la înregistrare

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și complete despre persoana sa atunci când completează formularul de înregistrare pe website, la crearea unui cont de membru pe website și la accesarea serviciilor. În cazul în care există suspiciunea că aceste informații nu sunt reale, administratorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului respectiv la serviciile de pe website. Restricționarea accesului poate însemna ștergerea contului și a tuturor informațiilor pe care acesta le conține, ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la toate serviciile.

De asemenea, utilizatorul își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe website. Administratorul nu are și nu poate avea nicio responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de utilizatorii website-ului.V. Contul de membru, parola și securitatea datelor

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont unic pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, din orice motive, Dionis nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe.

Utilizatorul trebuie să anunțe administratorul website-ului de îndată ce a constatat sau suspectat o utilizare neautorizată a contului său. Dionis a luat toate măsurile care îi stau la dispoziție pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor de pe acesta. Totuși, securitatea unui website nu poate fi garantată niciodată 100%, motiv pentru care Dionis nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

În eventualitatea în care un utilizator dorește ștergerea contului său, acesta va trebui să se adreseze administratorului website-ului, care va evalua fiecare cerere în parte. În cazul în care utilizatorul a desfășurat activități pe website (recomandări, comentarii etc.), care stau la baza activității altor utilizatori (votarea recomandărilor, răspuns la comentarii etc.) administratorul va depersonaliza (va șterge / înlocui toate datele utilizatorului cu excepția numelui de utilizator) și va dezactiva contul.VI. Politica de confidențialitate și protecția datelor

Prin transmiterea voluntară a oricăror date personale sau informații prin intermediul website-ului, utilizatorii își exprimă consimțământul pentru ca aceste date să fie colectate, înregistrate, stocate, procesate în bazele de date ale lui Dionis.

Dionis își rezervă dreptul de a folosi datele colectate pe acest website de la utilizatorii săi pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le furnizează.

Dionis își asigură utilizatorii că nu va oferi, vinde sau face publice datele lor personale înregistrate (numele, prenumele, adresa de e-mail etc.) către terți, decât în cazul în care acest lucru se face cu consimțământul utilizatorului sau este solicitat de către persoane îndreptățite, în baza legilor în vigoare.

De asemenea, Dionis își rezervă dreptul de a face publice date statistice deduse din analiza informațiilor furnizate, pentru a arăta profilul utilizatorilor săi și își rezervă dreptul de a oferi utilizatorilor serviciile și produsele unor furnizori terți bazându-se pe datele menționate în înregistrări; asemenea oferte pot fi făcute de către administrator cu respectarea legislației în vigoare.VII. Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încarcă și punerii la dispoziție în mod public pe contul oferit de Dionis.

Utilizatorul se obligă:

  1. să nu încarce, posteze, difuzeze sau transmită orice conținut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin sau determinate de relații contractuale sau de încredere cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub incidența drepturilor intelectuale, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate;
  2. să nu publice material cu drept de autor, dacă nu este el însuși autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
  3. să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;
  4. să nu publice conținut explicit sexual sau având conotație sexuală;
  5. să nu publice materiale care conțin viruși, viermi, cai troieni sau orice alte programe informatice cu intenția de a altera, distruge sau afecta în orice mod informații sau sisteme informatice;
  6. să nu promoveze sau furnizeze informații care să încurajeze încălcarea legislației sau a bunelor moravuri;

Dionis poate impune utilizatorilor săi în orice moment anumite reguli de utilizare pentru oricare dintre serviciile sale. Prin introducerea unui material în orice segment public sau privat de pe website îi garantezi administratorului său dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) și licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conținutul (în întregime sau parțial), la scara internațională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiți oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menționate înainte, posesorul unui astfel de material publicat pe website își menține orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Dionis nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile utilizatorilor despre cărțile postate sau alte subiecte prezentare pe acest website.VIII. Drepturi de proprietate intelectuală

Dionis autorizează utilizatorii să vizualizeze și să descarce materiale de pe website doar în scopuri personale ș pentru uz necomercial. Conținutul website-ului, textele, grafica, imaginile, software-ul precum și alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor.

Compilația (adică adunarea și rearanjarea) conținutului website lui este dreptul exclusiv al administratorului, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialelor reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Utilizatorii nu au permisiunea de a vinde sau modifica materialele, de a le expune public, a le distribui sau a le folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.IX. Relația cu firmele care fac publicitate

Corespondența, afacerile sau participarea la promoții ale companiilor de publicitate postate pe website, inclusiv plăți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt numai în responsabilitatea utilizatorului și a entităților care furnizează respectivele bunuri sau servicii.

Dionis nu este răspunzător și nu va fi tras la răspundere pentru nicio pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații sau rezultat din prezența unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare. Prin agrearea termenilor prezentului regulament acorzi dreptul administratorului de a îți trimite ocazional email-uri cu informații sau oferte speciale.

Pentru includerea conținutului în zonele accesibile publicului în cadrul website, utilizatorii îi acordă lui Dionis următoarea licență de folosință "royalty-free", non-exclusivă, care se referă la dreptul de a utiliza conținutul produs de utilizatori, protejat de copyright sau proprietatea intelectuală, fără a fi nevoie de a plăti drepturi de autor: licență de a utiliza, distribui, reproduce, modifica, adapta și afișa public, întregul conținut produs de aceștia, pe website, în scopul asigurării și promovării activităților susținute de Dionis, la care un astfel de conținut a fost prezentat sau pus la dispoziție.

Această licență are valabilitate pe întreaga perioadă în care utilizatorii aleg să continue să includă astfel de conținut pe website, și va înceta în momentul în care utilizatorii cer eliminarea, sau administratorul elimină, conținutul respectiv din cadrul website-ului.X. Obligațiile și răspunderea administratorului

Website-ul și serviciile asociate sunt disponibile având aspectul, structura și conținutul decise de administrator. Utilizatorii pot face sugestii pentru ameliorarea website-ului și a serviciilor, dar Dionis nu se obligă să țină cont de aceste sugestii.

Dionis nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe servere din orice motive. De asemenea, Dionis nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe website.

Utilizatorii vor folosi informațiile existente pe website pe propria răspundere, iar Dionis nu poate fi făcut răspunzător de daune cauzate de folosirea sau nefolosirea de către utilizator a informațiilor de pe website.

Dionis nu garantează credibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor publicate de către utilizatori și nu girează în nici un fel părerile exprimate de către utilizatori.

Dionis nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

În cazul existenței unor servicii plătite, pentru perioada în care serviciul a fost inaccesibil pentru utilizator din motive care țin de website, administratorul se obligă să prelungească perioada de utilizare a serviciului cu o durată egală cu cea în care serviciul nu a fost disponibil.

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, Dionis nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce pretinde a fi. În eventualitatea unei dispute între utilizatori, Dionis este absolvit de orice răspundere sau despăgubire directă sau indirectă, de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.

Deoarece informațiile publicate de către utilizatori pe website pot fi neplăcute, vătămătoare sau pot conține inexactități sau erori, iar Dionis nu are obligația legală de a verifica aceste informații, aceștia nu garantează veridicitatea, exactitatea, buna credință ori caracterul complet ale acestor informații.

Dionis nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale, în cazul ștergerii, pierderii sau imposibilității de a stoca informații din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe.

Dionis nu își asumă nicio responsabilitate față de furnizarea unor informații incorecte, incomplete sau neactualizate sau față de întârzierile care pot apărea.

Dionis nu oferă nicio garanție utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor Dionis, corectitudinea informațiilor publicate sau securitatea serviciilor sale. De asemenea, Dionis nu oferă nicio garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor, întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica website-ul fără notificarea prealabilă a utilizatorilor acestuia.

Dionis nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile utilizatorilor despre calitatea diverselor servicii, produse, și / sau orice alte aprecieri postate pe acest website în legătură cu diverse entități cu sau fără personalitate juridică, ce desfășoară aceste activități, în măsura în care postările utilizatorilor nu se află în vreuna din situațiile stipulate la Obligațiile Utilizatorului.

Administratorul poate modifica conținutul unei recomandări făcute de un utilizator în vederea corectării informațiilor, completării informațiilor, înnoirii sau modificării link-urilor spre edituri sau magazinele online de cărți și înlăturării informațiilor neadecvate stipulate în Obligațiile Utilizatorului.XI. Legături către alți furnizori de informații sau servicii

Dionis poate furniza, sau terțe părți pot furniza legături (link-uri) către alte website-uri sau alte surse de informare. Deoarece Dionis nu are nici un control asupra acestor website-uri sau resurse, utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că Dionis nu este responsabil de disponibilitatea acestor website-uri și nu garantează și nu este responsabil pentru nici un conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe aceste website-uri sau surse de informare. Mai mult, utilizatorul recunoaște și este de acord că Dionis nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de website-uri sau surse.XII. Cod de conduită

Dionis nu este părtinitor. El nu favorizează în vreun fel vreo carte, autor sau editură. Sistemul de vot reflectă în totalitate opțiunile utilizatorilor.

Dionis este transparent. Datele statistice precum cel mai mare scor, cel mai mic scor, numărul de cărți recomandate, numărul de dionisieni (utilizatori), numărul de voturi și numărul de comentarii sunt afișate în timp real (refresh sau F5 dacă datele nu se modifică după completare). Dionis, prin modul în care a fost proiectat, îi „obligă” și pe utilizatori să fie transparenți în ceea ce privește recomandările făcute, prin afișarea acestora pe pagina lor de profil.

Votul este secret. Dionis nu dezvăluie și nu va dezvălui opțiunile de vot ale utilizatorilor săi.XIII. Sugestii pentru utilizarea serviciilor

Pentru a putea naviga fără probleme în paginile acestui website, îți sugerăm să permiți browserului tău să accepte cookie-uri; cookie-urile pe care le descarci de pe acest website sunt citite doar în paginile acestui website și nu conțin informații din care să poată fi trase concluzii privind preferințele, opțiunile sau comportamentul tău online. Mai multe despre cookie-uri aici.XIV. Încheierea acestui acord

Dionis își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condițiile menționate mai sus.


v1